คลังเก็บหมวดหมู่: Uncategorized

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

ขอเชิญสมาชิกสมาคมผู้บำรุงพันธ์ุโคบราห์มันแห่งประเทศไทยเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 ณ ที่ทำการสมาคมฯ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา