"มันหมักยีสต์" By บ้านสวนพิรดา กรีน แรนซ์ @ ยโสธร <<Click Now!!>>

<< < (6/10) > >>

Baansuan_Ranch 10863:
 ;D ;D

มี..ข่าวดี!!!!..มาบอก..!!!

มันหมักยีสต์ (สูตรพีแอลพลัส PL+) ผสมกากปาล์ม เหมาะสำหรับเกษตรกรใช้เลี้ยงสัตว์ วัตถุดิบอาหารสัตว์ลดต้นทุน

บ้านสวนพิรดา กรีน แรนซ์ พร้อมให้บริการส่งถึงเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศ

ใช้เป็นอาหารเลี้ยงโคเนื้อ โคนม สุกรขุน สุกรรุ่น สุกรแม่พันธุ์ เป็ด ไก่เนื้อ ไก่ไข่ และปลากินพืช
 
องค์ประกอบทางโภชนะเบื้องต้น

- โปรตีน 14 เปอร์เซ็นต์
- พลังงาน 3.2 (Mcal/kg)
- ไขมัน 3.5 เปอร์เซ็นต์
- ทีดีเอ็น 80 เปอร์เซ็นต์
- เยื่อใย 15 เปอร์เซ็นต์

Baansuan_Ranch 10863:
 ;D ;D

สูตรแรก เป็นสูตร..ผสมกากปาล์มรวม

มีกะลาปาล์ม,ขุย ปนเล็กน้อย กลิ่นหอม

จำหน่ายราคา 125 บาท/กระสอบ บรรจุ 30 กก./กระสอบ


Baansuan_Ranch 10863:
 ;D ;D

สูตรที่ 2 ป็นสูตร..ผสมกากปาล์มเนื้อใน

ไม่มีกะลาปาล์ม,ไม่มีขุย ปะปน กลิ่นหอมมาก มีความน่ากินสูง สะดวกต่อการขนส่ง

จำหน่ายราคา 165 บาท/กระสอบ บรรจุ 30 กก./กระสอบBaansuan_Ranch 10863:
 ;D ;D

ด้านในบรรจุถุงพลาสติกมัดปากถุงอย่างดีค่ะ

Baansuan_Ranch 10863:
 ;D ;D

ด้านนอกเย็บด้วยจักรเย็บอย่างดี ทนทาน สวยงาม มาตรฐานการผลิต


นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว