ขายน้ำเชื้อวัวอินดูบราซิลแดง

(1/2) > >>

sathit G S FARM 10254:
ขายน้ำเชื้อวัวอินดูบราซิลแดง J-C BONAFLORA 5/3  ABBA:515402
ขายเท่ากับหจก.พรชัยขาย ราคาหลอดละ 1800 บาท มีจำนวน  3 หลอด
ลูกที่เกิดมาถ้าแม่จดทะเบียนกับสมาคมบาร์มันลูกสามารถจดทะเบียนกับสมาคม
บาร์มันได้   ต้องการขายเพื่อรวบรวมเงินซื้อวัว
สนใจติดต่อคุณสาธิต  081-4507577
รับน้ำเชื้อเองที่อุดรธานี หรือถ้าอยู่ตามแนวถนนอดรธานี-สระบุรี อยุธยา บริการส่ง

sathit G S FARM 10254:
พันธู์ประวัติของJ-C BONAFLORA 5/3 (B 515402)   ตามลิงค์ครับ
http://www.abraonline.org/online/cgi-bin/i4.dll?1=3E3F2F2E&2=2434&3=56&5=2B3C2B3C3A&6=5B245C582722232025&9=5E5B5E

พ่อของJ-C BONAFLORA 5/3 (B 515402) คือ
J-C BONAFLORA (B 336821) พ่อพันธุ์อินดูบราซิลสีดำ   มีขนาดใหญ่มาก ของPOWELL FARMS
และมีพันธุกรรมด้านการให้ปริมารน้ำนมหรือความสามารถในการเป็นแม่ที่ค่อนข้างต่ำ

บรีดเดอร์JAMES M. CLEM ได้ซื้อน้ำเชื้อแช่แข้งของJ-C BONAFLORA 5/3 (B 515402)
จากโพเวลฟาร์ม   มาผสมกับแม่วัวอินดูบราซิลแดง  จึงทำให้     J-C BONAFLORA 5/3
มีสีัออกดำแดง และมีพันธุกรรมของการให้ปริมาณน้ำนมดีขึ้น                                                                                     

sathit G S FARM 10254:
หาภาพสีของJ-C BONAFLORA 5/3 ไม่พบ
แต่มีภาพวัวจากฟาร์มเดียวกันที่มีสีคล้ายกันคือดำแดง
สีของJ-C BONAFLORA 5/3 จะออกแดงมากกว่านี้

sathit G S FARM 10254:
J-C BONAFLORA 5/3 เหมาะอย่างยิ่งท่ี่จะใช้ในแผนการปรับปรุงพันธุ์
หรือสร้างพันธุ์บาห์มันแดง   โดบเฉพาะอย่างยิ่งใช้ผสมกับวัวบราห์มันเทาหรือขาว
ซึ่งเป็นวัวที่มีพันธุกรรมของวัวแนลอร์สูงทำให้มีใบหูเล็กและสั้น  เพื่อปรับปรุงให้เป็น
วัวบราห์มันแดงซึ่งมีพันธุกรรมของวัวพันธุ์กีร์และวัวพันธุ์กูเซอราท มีใบหูที่ยาวขึ้น
แสดงออกซึ่งลักษณะของบราห์มันแดง  (ไม่เหมือนวัวขาวทาสีแดง) อีกทั้งลูกที่เกิดมา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัวเพศเมียที่จะใช้เป็นแม่พันธุ์ต่อไปจะไม่มีพันธุกรรมของวัวบราห์มัน
แดงสาย มิสเตอร์อเมริกา 61/9  จึงไม่ก่อให้เกิดปัญหาของการผสมเลือดชิดในอนาคต

อีกทั้งJ-C BONAFLORA 5/3 เป็นวัวอินดูบราซิลแดงที่มีขนาดใหญ่  จึงเหมาะที่จะใช้ปรับปรุง
วัวบราห์มันเทาหรือขาวที่มีขนาดเล็ก

วัวบราห์มันเทาหรือวัวขาวมักมีปัญหาเรื่องพริกเมนท์ (พู่หาง ขนตา มักจะมีขนขาวแซม และปาก
มักจะมีสีด่างขาวไม่ดำเข้ม)  การใช้J-C BONAFLORA 5/3ปรับปรุงจะช่วงเพิ่มพริกท์เมนในรุ่นลูกได้

sathit G S FARM 10254:
สีของJ-C BONAFLORA 5/3จะออกสีดำแดง
คือมีสีดำมากกว่าสีแดง   มีลักษณะของสีคล้ายวัวภาพด้านล่าง

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป