ขายวัวบรามันแดง F1-F2 ยกฝูงครับ

(1/2) > >>

wp ranch 10766:
ผมมีวัวบรามันแดง F1 - F 2 มาขายครับเป็นวัวบรามันคัดพันธ์โครงสร้างใหญ่เหมาะสำหรับผู้ต้องการสร้างฝูงบรามันแดงในอนาคตครับรายละเอียดตามรูปด้านล่างครับ  ท่านใดสนใจติดต่อได้ครับ โทร 089 - 9393542  wp ranch  ขอบคุณครับ

wp ranch 10766:
รายละเอียดตามนี้ครับ   à¸§à¸±à¸§à¸šà¸£à¸¡à¸±à¸™à¹à¸”งทั้งหมด  =  15 ตัว

แม่วัวทั้งหมด   7  ตัว  ท้องทั้งหมดทุกตัวประมาณ 2 - 6 เดือน,  วัวสาวท้าง   1  ตัว ,วัวสาวพร้อมผสม  1  ตัว  , ลูกวัวตัวเมีย 3  ตัว , ลูกวัวตัวผู้  2  ตัว , และสุดท้ายพ่อพันธ์บรามันแดงเลือดร้อย  อายุ  27  เดือน สายเลือด พ่อ + 825 แม่ SW  ครับ  รวมทั้งหมด  =  15     à¸•à¸±à¸§à¸„รับ  ขายยฝูงครับ  ขอบคุณครับ ราคาตั้งไว้ทั้งหมด  265,000  บาท ครับ ต่อรองได้ครับ

wp ranch 10766:
รูปลูกวัวบางส่วนครับ ปัจจุบันแม่จะผอมบ้างครับเนื่องจากให้นมลูกครับ

wp ranch 10766:
ต่อครับ

wp ranch 10766:
ตัวอย่างแม่วัวครับ ฟาร์มอยู่อำเภอระหานทราย จ บุรีรัมย์ ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป