หลักเกณฑ์จดทะเบียน F

หลักเกณฑ์และลายละเอียดในการขอจดทะเบียนใบพันธุ์ประวัติลูกผสมบราห์มันเลือดสูง

สมาคมผู้บำรุงพันธุ์โคบราห์มันแห่งประเทศไทย

***********

1.เจ้าของโคต้องเป็นสมาชิกสมาคมผู้บำรุงพันธุ์โคบราห์มันแห่งประเทศไทยก่อนและแจ้งสัญลักษณ์เครื่องหมายฟาร์มไว้กับสมาคมฯ เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้มีข้อมูลของเจ้าของโคอยู่ในโปรแกรมของสมาคมฯ

2.แม่โคลูกผสมบราห์มันเลือดสูง ต้องมีตราฟาร์ม และเครื่องหมายประจำตัวโคประทับอยู่ข้างตัวโคและมีใบพันธ์ประวัติรับรองดังนี้

– ใบพันธุ์ประวัติ TBBA

– ใบพันธุ์ประวัติ BBFA

  1. โคที่จะได้รับการจดทะเบียนรับรองพันธุ์ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

3.1 กรณีจดทะเบียน F1

* ทางสมาคมฯ ถือว่า ลูกผสมบราห์มันเลือดสูงในประเทศไทยคือ F1 ขอให้ดูรูปร่างลักษณะและคุณสมบัติตรงตามมาตราฐานบราห์มัน

*ในกรณี ไม่รู้ประวัติพ่อ-แม่ ให้จะเป็น F1 (NO REGCORD) ใบรับรองพันธุ์ประวัติโค จะไม่ระบุชื่อพ่อ-แม่ มีเพียงชื่อตัววัวเพียงเท่านั้น

*ในกรณี  มีแม่วัวพื้นฐาน เมื่อนำพ่อพันธุ์ที่ขึ้นทะเบียนโคบราห์มันพันธุ์แท้ ไม่ว่าเป็นการผสมจริงหรือการผสมเทียม ลูกวัวที่เกิดขึ้นมา สามารถจะทะเบียนเป็น F1 ใบรับรองพันธุ์ประวัติโค จะระบุสายพันธุ์ประวัติพ่อ

3.2 กรณีจดทะเบียน F2

* เป็นลูกพ่อ-แม่ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับสมาคมฯ แล้ว

*การจดทะเบียนรับรองพันธุ์แม่โค F1 และลูกโค F2 พร้อมกันได้แต่ลูกโคต้องมีอายุไม่เกิน 12 เดือน เกิดจากพ่อพันธุ์ที่ขึ้นทะเบียนโคบราห์มันพันธุ์แท้และแม่โคมีรูปร่างลักษณะและคุณสมบัติตรงตามมาตราฐานบราห์มัน

3.3 กรณีจดทะเบียน F3-F4

*ต้องมีหลักฐานทางพ่อครบถ้วน ตัวแม่ก็ต้องจดทะเบียนกับสมาคมฯเรียบร้อยแล้ว กรณีไม่มีใบพันธุ์ประวัติแม่ ให้เริ่มจดทะเบียนใหม่ ต้องมาจะเป็น F1 ทั้งหมด ไม่มีการข้ามขั้น

4.ทางสมาคมฯ รับจดทะเบียน F1-F4 เฉพาะลูกตัวเมียเท่านั้น ลูกตัวผู้จะรับจดทะเบียนเมื่อเป็น F5 แล้ว

5.ความหมายระดับสายเลือดบราห์มัน

รุ่น F1/ระดับสายเลือดบราห์มัน (50%)=โคพื้นฐาน 100 %ผสมกับพ่อบราห์มัน 100 %

รุ่น F2 /ระดับสายเลือดบราห์มัน (75%)=แม่ 50 %ผสมกับพ่อบราห์มัน 100 %

รุ่น F3 /ระดับสายเลือดบราห์มัน (87.5%)=แม่ 75 %ผสมกับพ่อบราห์มัน 100 %

รุ่น F4/ระดับสายเลือดบราห์มัน (93.75%)=แม่ 87.5 %ผสมกับพ่อบราห์มัน 100 %

ขั้นตอนการขอจดทะเบียนพันธุ์ประวัติ

1.ต้องตีตรา ตีเบอร์ ที่สะโพกด้านขวา หรือด้านซ้าย และต้องตีเลข 1ที่ไหล่หน้า ด้านเดียวกับที่ตีตราและตีเบอร์ ด้วยเช่นกัน (ตีเลข 1 ในกรณีที่เป็น F1 ตีเลข 2  ในกรณีที่เป็น F2)

2.ภาพถ่ายด้านข้าง ให้เห็นตราฟาร์มและเบอร์ชัดเจน

3.ถ้าเป็นการผสมจริง ก็ใช้สำเนาใบพันธุ์ประวัติของพ่อแนบมาด้วย ส่งภาพมาพร้อมกับสำเนาใบพันธุ์ประวัติ พ่อพันธุ์ตัวที่คุมฝูง ในกรณีที่เป็นการผสมเทียม ให้แนบหลอดน้ำเชื้อที่ใช้ผสม หรือใบ ผ.ท. 9 เป็นหลักฐานด้วย

4.ในกรณีพ่อพันธุ์ที่ใช้ผสมเป็นของคนอื่น ต้องขอสำเนาใบพันธุ์ประวัติ และให้เจ้าของพ่อพันธุ์เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องด้วย

5.บอกรายละเอียด ชื่อวัว ชื่อฟาร์ม ชื่อบรีดเดอร์ ชื่อเจ้าของ วดป. ของตัววัว

6.ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียน F1-F4

ขึ้นทะเบียน จดทะเบียน

ลูกผสมบราห์มันเลือดสูง F1

จดทะเบียน

ลูกผสมบราห์มันเลือดสูง F2-F4

โคอายุไม่เกิน 12 เดือน 100 100 200
โคอายุ 12-24 เดือน 100 100 300
โคอายุเกิน 24 เดือน 100 100

***หมายเหตุ ค่าขึ้นทะบียนโคกรณีแม่โค-พ่อโคยังไม่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฯ

โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชี สมาคมผู้บำรุงพันธ์โคบราห์มันแห่งประเทศไทย  ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักพหลโยธิน เลขที่บัญชี 001-2-87540-7

7.ส่งภาพถ่าย สำเนา รายละเอียดทั้งหมดมาที่

สมาคมผู้บำรุงพันธ์โคบราห์มันแห่งประเทศไทย เลขที่ 11 หมู่ที่ 15 ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340 โทร 0616987855(คุณสุรีย์พร ผดุงยศนันท์)

เอกสารสำหรับโหลด

สมาคมผู้บำรุงพันธุ์โคบราห์มันแห่งประเทศไทย