ขั้นตอนการส่งจดทะเบียนโค

ขั้นตอนการส่งจดทะเบียนโคบราห์มันพันธุ์แท้และบราห์มันเลือดสูง F1-F4

1.แนบใบขอจดทะเบียนให้กรอกข้อมูลครบถ้วน

โหลดเอกสารได้ที่นี่ แบบฟอร์มการจดทะเบียนลูกโค

2.แนบสำเนาใบเพ็ดแม่พร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง

3.แนบสำเนาใบเพ็ดพ่อพร้อมหลอดน้ำเชื้อ

พ่อพันธุ์ที่ใช้ผสมเป็นของผู้อื่น ต้องขอสำเนาใบพันธุ์ประวัติและให้เจ้าของพ่อพันธุ์เซ็นต์รับรองสาเนาถูกต้อง ในกรณีผสมเทียม (AI) ต้องมีหลอดน้ำเชื้อที่ใช้ผสม หรือใบ ผ.ท. 9 ของพ่อโคมาเป็นหลักฐานการจดทะเบียนโค

หลอดน้ำเชื้อ

สำเนาใบเพ็ดพ่อ

4.แนบรูปถ่ายโคที่ขอจดทะเบียน

ถ่ายรูปด้านข้างให้เห็นโลโก้และเบอร์ชัดเจน

ตัวอย่างตีเบอร์บราห์มัน 100


ตัวอย่างตีเบอร์บราห์มันเลือดสูง F1

5.แนบรูปถ่ายแม่ (เพิ่มเติม)  เพื่อยืนยันว่าแม่โคอยู่กับเจ้าของปัจจุบันขอขึ้นทะเบียน

6.แนบสลิปการโอนเงิน

อัตราค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้

โอนเข้าบัญชี ชื่อบัญชี สมาคมผู้บำรุงพันธ์โคบราห์มันแห่งประเทศไทย ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักพหลโยธิน เลขที่บัญชี 001-2-87540-7

7.ส่งเอกสารมาที่สมาคม

ที่อยู่ สมาคมผู้บำรุงพันธุ์โคบราห์มันแห่งประเทศไทย เลขที่11 หมู่ที่15 ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340
***เบอร์ติดต่อสมาคมผู้บำรุงพันธุ์โคบราห์มันแห่งประเทศไทย 0842398902***

สมาคมผู้บำรุงพันธุ์โคบราห์มันแห่งประเทศไทย