ขั้นตอนการสมัครสมาชิกสมาคมผู้บำรุงฯ

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกสมาคมผู้บำรุงฯ

1. กรอกใบสมัคร

กรอกให้ข้อมูลครบถ้วน (โลโก้สามารถเช็คได้ที่ แอ็ดไลน์ จากเบอร์ คุณสุรีย์พร ผดุงยศนันท์ ID. LINE 0816518818 เพื่อป้องกันไม่ให้ซ้ำกับสมาชิกท่านอื่น)

ตัวอย่างกรอกใบจดทะเบียน

 

***โหลดใบสมัครคลิก***

2. แนบสำเนาบัติประชาชนพร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง

3. แนบสลิปการโอนเงิน ค่าลงทะเบียนแรกเข้า100 บาท และค่าบำรุงสมาคม ตลอดชีพ 500 บาท รวม 600 บาท มาที่ชื่อบัญชี สมาคมผูบำรุงพันธุ์โคบราห์มนัแห่งประเทศไทย ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักพหลโยธิน เลขที่บัญชี 001-2-87540-7

4.ส่งเอกสาร  ข้อ 1-3 มาที่สมาคมผู้บำรุงพันธุ์โคบราห์มันแห่งประเทศไทย เลขที่11 หมู่ที่15 ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340
ID. LINE 0816518818 (คุณสุรีย์พร ผดุงยศนันท์)***

 

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial